Lỗi font chữ khi xuất sql ra excel

Đặt câu hỏi, giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề lập trình PHP
virutmt
Bài viết: 5
Ngày tham gia: T.Sáu 11/11/16 3:14

Lỗi font chữ khi xuất sql ra excel

Gửi bàigửi bởi virutmt » T.Hai 14/11/16 9:31

Bác admin bớt chút thời gian chỉ em cái này
Em tìm được cái này, đã test thử và export được ra file excel rùi. mà giờ bị lỗi font chữ làm sao để cho ra tiếng việt ah
<?php
/*******EDIT LINES 3-8*******/
$DB_Server = "localhost"; //MySQL Server
$DB_Username = "username"; //MySQL Username
$DB_Password = "password"; //MySQL Password
$DB_DBName = "databasename"; //MySQL Database Name
$DB_TBLName = "tablename"; //MySQL Table Name
$filename = "excelfilename"; //File Name
/*******YOU DO NOT NEED TO EDIT ANYTHING BELOW THIS LINE*******/
//create MySQL connection
$sql = "Select * from $DB_TBLName";
$Connect = @mysql_connect($DB_Server, $DB_Username, $DB_Password) or die("Couldn't connect to MySQL:<br>" . mysql_error() . "<br>" . mysql_errno());
//select database
$Db = @mysql_select_db($DB_DBName, $Connect) or die("Couldn't select database:<br>" . mysql_error(). "<br>" . mysql_errno());
//execute query
$result = @mysql_query($sql,$Connect) or die("Couldn't execute query:<br>" . mysql_error(). "<br>" . mysql_errno());
$file_ending = "xls";
//header info for browser
header("Content-Type: application/xls");
header("Content-Disposition: attachment; filename=$filename.xls");
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");
/*******Start of Formatting for Excel*******/
//define separator (defines columns in excel & tabs in word)
$sep = "\t"; //tabbed character
//start of printing column names as names of MySQL fields
for ($i = 0; $i < mysql_num_fields($result); $i++) {
echo mysql_field_name($result,$i) . "\t";
}
print("\n");
//end of printing column names
//start while loop to get data
while($row = mysql_fetch_row($result))
{
$schema_insert = "";
for($j=0; $j<mysql_num_fields($result);$j++)
{
if(!isset($row[$j]))
$schema_insert .= "NULL".$sep;
elseif ($row[$j] != "")
$schema_insert .= "$row[$j]".$sep;
else
$schema_insert .= "".$sep;
}
$schema_insert = str_replace($sep."$", "", $schema_insert);
$schema_insert = preg_replace("/\r\n|\n\r|\n|\r/", " ", $schema_insert);
$schema_insert .= "\t";
print(trim($schema_insert));
print "\n";
}
?>

kungfuphp
Quản trị viên
Bài viết: 49
Ngày tham gia: T.Bảy 29/10/16 5:00

Re: Lỗi font chữ khi xuất sql ra excel

Gửi bàigửi bởi kungfuphp » T.Ba 15/11/16 2:16

chỗ xuất data vào từng cột của excel, bạn thử dùng hàm utf8_decode($string) thử xem

Quay về “Thắc mắc - Hỏi đáp”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách